กติกาแทงบอล

กติกาข้อนี้

จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กับบุคคลผู้ซึ่งใช้หรือพยายามใช้โปรแกรมเหล่านี้กับ VEGUS365 เท่านั้น และยึดถือข้อมูลและดุลพินิจของ VEGUS365 เป็นสิทธิขาดในการตัดสิน

ข้อที่ 1

VEGUS365 ขอใช้สิทธิในการระงับและยกเลิกรายการเล่นที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการใช้โปรแกรม Bots, Robot และโปรแกรมต่างๆ

ข้อที่ 2

เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้โปรแกรมและสร้างความเสียหายให้กับ VEGUS365 ซีเนียร์ มาสเตอร์ เอเย่นต์และสมาชิก

ข้อที่ 3

ถือว่ารายการเล่นทุกรายการที่เป็นการเล่นผิดปกติรายการเล่นโมฆะ จะไม่คิดผลได้เสียในรายการบัญชีทุกรณี

หากมีข้อสงสัยโทร 085-395-9999 , 085-396-9999 ตลอด 24 ชั่วโมง